Kontakt

ELPRO-7 Sp. z o.o.
ul. Ziemska 1, 41-800 Zabrze

e-mail: biuro
Tel. 32 370-08-49
Faks: 32 376-33-60
NIP: 648-25-04-215

 

Masz pytania? Napisz do nas:

dr inż. Bronisław Biel

Prezes Zarządu/Dyrektor

e-mail: b.biel

 

mgr inż. Janusz Gawracz

Kierownik Działu Energo-Mechanicznego
wew. 50

e-mail: gawracz

mgr Anna Szukalska

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wew. 70

e-mail: szukalska

inż. Eugeniusz Andrejkin

Dział wspólpracy z zagranicą
wew. 71

e-mail: andrejkin

mgr inż. Piotr Pamuła

Kierownik Działu Projektowo-Konstrukcyjnego
wew. 30

e-mail: pamula

mgr inż. Łukasz Kamiński

Dział Automatyki i Informatyki
wew. 40

e-mail: kaminski

mgr Marzena Żukowska

Kierownik Działu Kadr i Finansów
wew. 16

e-mail: zukowska

Andrzej Czerwiński

Dział Gospodarki Materiałowej
wew. 20

e-mail: czerwinski