Realizacje

2012 r

Projekt techniczny pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6 kV na poziomie 865 m KWK Mysłowice-Wesoła

2011 r

Dostawa, zabudowa i oddanie do ruchu w wyrobisku górniczym rozdzielnicy 6 kV złożonej z 4 pól typu MultiCell-G w ramach zadania pt: "Budowa sieci SN i NN w Oddziale I Rejon 15 i Oddziale V Rejon 20"

2011 r

Modernizacja maszyny wyciągowej szybu Lech II w zakresie 3 pól rozdzielczych 6kV rozdzielnicy RW-03 oraz w zakresie wymiany szaf rozdzielczo-sterujących ninkiego napięcia i KP - KWK Pokój

2011 r

Modernizacja układu zasilania i sterowania silnika napędowego przetwornicy podstawowej maszyny wyciągowej szybu Aleksander III przedział skipowy w zakresie wymiany szafy rozruchowej przystosowanej do współpracy z rozdzielnią 6 kV typu RSD-12K w KW S.A. oddział Bolesław Śmiały.

2010-2011 r

Kompleksowa dokumentacja techniczna modernizacji rozdzielni 6 kV RWT-5 zainstalowanej w baszcie szybu I

2011 r

Kompleksowa dokumentacja techniczna modernizacji rozdzielni 6 kV RWT-2 zainstalowanej w budynku hali sprężarek II

2010-2012 r

Usługi badania aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia na powierzchni dla PKW S.A. ZG Sobieski

2012 r

Czyszczenie chodników wodnych na poziomie 1000 m w zakresie bieżącego usuwania przepadu, mułu i szlamu dla zapewnienia ruchu pompowni w KWK Bielszowice.

2012 r

Wyczyszczenie dwóch chodników wodnych z nagromadzonych przepadów i mułu na poziomie 642 m w KWK Bielszowice.

2009 r

Wymiana elementów nośnych kabli zainstalowanych na obmurzu szybu I strony południowej. Dostawa i zabudowa konsol i uchwytów kablowych oraz przebudowa kabli energetycznych 6 kV i teletechnicznych od zrębu do poz. 713 m.

2010-2011 r

Dostawa i zabudowa na poziomie 665 m urządzenia do hydromechniacznego czyszczenia osadników dołowych w KHW S.A. oddział KWK Mysłowice-Wesoła.

2008 r

Remont układu kontroli, regulatora jazdy i układu hamulcowego maszyny wyciągowej w KWK Bielszowice