Realizacje

2009 r

Projekt techniczny oraz dokumentacja powykonawcza modernizacji 15 polowej stacji transformatoroweo-rozdzielczej 110/6 kV "Pniówek"

2005-2009 r

Usługi dla KWK Bielszowice w zakresie serwisu pomp głównego odwadniania, monitoringu, systemu sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej w pompowniach głównego odwadniania.

2005-2009 r

Usługi badania aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia na powierzchni dla PKW S.A. ZG Sobieski

2005 r

Budowa układu oczyszczania wód dołowych i chodników wodnych wraz z tamami przegrodowymi w KWK Bielszowice

2006-2007 r

Modernizacja pompowni głównego odwadniania w zakresie układu sterowania i suszenia silników pomp w Centralnej Pompowni "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu.