Certyfikaty

Certyfikat ISO 07.04.2022

PCC-CERT potwierdza, że ELPRO-7 Sp. z o.o. ul. Ziemska 1, 41-800 Zabrze stosuje Zintegrowany System Zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PS-ISO 45001:2018 w zakresie projektowania, wykonywania prac na obiektach przemysłowych w zakresie elektroenergetyki, automatyki i mechaniki,.

zobacz certyfikat

Upoważnienia rzeczoznawcy 20.01.2012

Upoważnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nr 238/2011 na podstawie art. 78A ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. nr 228 poz.1947)

zobacz certyfikat

Decyzja prowadzenia szkoleń 22.10.2010

Na podstawie art.74 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. nr 228, poz.1947 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

zobacz certyfikat

Certyfikat Sakop 09.06.2009

Niniejszy certyfikat stanowi potwierdzenie, że ELPRO-7 z siedzibą w Zabrzu jest autoryzwoanym wykonawcą napraw i połączeń kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV.

zobacz certyfikat