Certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2015 PL 07.05.2018

TUV NORD CERTYFIKAT. Zgodnie z procedurą TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaświadcza się niniejszym, że ELPRO-7 Sp. z o.o. ul. Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą ...

zobacz certyfikat

PN-N 18001:2004 PL 07.05.2018

TUV NORD CERTYFIKAT. Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaświadcza, że organizacja ELPRO-7 Sp. z o.o. ul Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze wprowadziła i stosuje system od zarządzania bezpieczeństwem

zobacz certyfikat

PN-EN ISO 9001:2015 EN 07.05.2018

TUV NORD CERTIFICATE. In accordance with TUV NORD Polska Sp. z o.o. procedures, it is hereby certified that ELPRO-7 Sp. z o.o. ul. Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze applies a management system in line with the above standard for the following scope...

zobacz certyfikat

PN-N 18001:2004 EN 07.05.2018

TUV NORD CERTIFICATE. The Certificcation Body TUV NORD Polska Sp. z o.o. hereby certifies that the organization ELPRO-7 Sp. z o.o. ul. Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze has establised and apllies a health

 

zobacz certyfikat

PN-EN ISO 9001:2015 DE 07.05.2018

TUV NORD ZERTYFIKAT. Die Zertifizuerungsselle TUV NORD Polska Sp. z o.o. bescheingt, dass die Organisation ELPRO-7 Sp. z o.o. ul Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze ein Qualitatsmanagementsystem eingefuhrt hat und anwendet fur den Geltungsbereich:

zobacz certyfikat

PN-N 18001:2004 DE 07.05.2018

TUV NORD ZERTYFIKAT. Die Zertifizuerungsselle TUV NORD Polska Sp. z o.o. bescheingt, dass die Organisation ELPRO-7 Sp. z o.o. ul Ziemska 1, PL / 41-800 Zabrze ein Qualitatsmanagementsystem eingefuhrt hat

zobacz certyfikat

PN-N 18001:2004 RU 07.05.2018

TUV NORD CERTYFIKAT. Комиссия аудиторов международного органа по сертификации ТОО TUV NORD Polska засвидетельствовала, что организация ТОО ELPRO-7 зарегистрированая по адресу ул. Земска 1, 41-800 Забже, Польша внедрила и применяет систему управления безопасностью.

zobacz certyfikat

PN-EN ISO 9001:2015 RU 07.05.2018

TUV NORD CERTYFIKAT. Комиссия аудиторов международного органа по сертификации ТОО TUV NORD Polska засвидетельствовала, что организация ТОО ELPRO-7 зарегистрированая по адресу ул. Земска 1, 41-800 Забже, Польша внедрила и применяет систему управления безопасностью.

zobacz certyfikat

Upoważnienia rzeczoznawcy 20.01.2012

Upoważnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nr 238/2011 na podstawie art. 78A ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. nr 228 poz.1947)

zobacz certyfikat

Decyzja prowadzenia szkoleń 22.10.2010

Na podstawie art.74 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. nr 228, poz.1947 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

zobacz certyfikat

Certyfikat Sakop 09.06.2009

Niniejszy certyfikat stanowi potwierdzenie, że ELPRO-7 z siedzibą w Zabrzu jest autoryzwoanym wykonawcą napraw i połączeń kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV.

zobacz certyfikat