Realizacje

2015 r

Modernizacja zasilania i sterowania wentylatorów szybu Andrzej II - KWK Brzeszcze

2015 r

Modernizacja kontrolera szybu DO822 dla SRK CZOK

2012 r

Budowa pompowni głównego odwadniania na poz. 1030 m wraz z wykonaniem nowego projektu technicznego, odbiorem, uruchomieniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej

2014 r

Projekty techniczne przebudowy sieci nN - Chorzów ul.Kaliny, Żółkiewskiego, Machy oraz Chorzów ul.Kochanowskiego, Łukasińskiego, Karłowicza

2013 r

Przebudowa układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów głównych przy szybie Aniołki dla KW S.A. oddział KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

2013 r

Budowa rozdzielni w ramach zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów

2013 r

Dostawa z zabudową i uruchomieniem zestawu klasyfikacyjno-odwadniającego ZEKO S-70 w KWK Pniówek

2012 r

Dostawa wraz z zabudową osprzętu do zmian w układzie sygnalizacji szybowej szybu Gigant dla Ruchu II - Rejon Pstrowski SRK CZOK

2012 r

Rewizja wewnętrzna wyłączników mocy typu VMM-110 zabudowanych w rozdzielni napowietrznej 110 kV KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia

2012 r

Próbny ruch układu zrzutu ciepła w oparciu o technologię odbioru ciepła wodą przemysłową zrzucaną do chodników wodnych na poz. 1000 m KWK Bielszowice

2012 r

Modernizacja stacji 110 kV w JSW SA KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia

2012 r

Modernizacja aparatury zabezpieczeniowej w zakładowej stacji elektronenrgetycznej 110/6 kV w  polach transformatorowych KWK Pokój