Firma

ELPRO-7 oferuje potencjalnym inwestorom przygotowanie inwestycji w zakresie technicznym i finansowym, projektowanie, prace budowlane i montażowe wykonywane siłami własnymi i przez podwykonawców z pełną koordynacją całości robót, oraz kompleksowy rozruch technologiczny.

 

ELPRO-7 sp. z o.o. powstała na bazie firmy 'Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7' działającej na rynku południowej Polski od 1997r. W zakres usług wchodzą prace projektowe, montażowe, remonty, naprawy oraz badania okresowe i pomontażowe instalacji oraz urządzeń elektrycznych (energetycznych, przemysłowych i innych) we wszelkiego rodzaju obiektach na dowolne napięcia.

 

Naszą domeną w w/w zakresie są głównie:

 • Pompownie głównego odwadniania
 • Układy napędowe maszyn elektrycznych (synchronicznych)
 • Systemy nadążnej kompensacji mocy biernej
 • Systemy zasilania i sterowania procesów technologicznych
 • Układy automatyki urządzeń (systemów) grzewczych
 • Rozdzielnie średniego i niskiego napięcia
 • Rozdzielnie prądu stałego
 • Stacje i linie elektroenergetyczne napowietrzne wysokiego, średniego i niskiego napięcia
 • Linie kablowe

ELPRO-7 specjalizuje się w przeglądach, pomiarach, badaniach w następującym zakresie:

 • Przeglądy wewnętrzne, pomiary i naprawy wyłączników 110kV wraz z wymianą izolatorów wsporczych
 • Przeglądy i pomiary transformatorów mocy 110kV wraz z uszczelnianiem, wymianą izolatorów przepustowych
 • Przeglądy wewnętrzne, pomiary i naprawy odłączników szybkich 110kV
 • Przeglądy i pomiary oscylograficzne podobciążeniowych przełączników zaczepów wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych części
 • Badania zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Badania napędów elektrycznych
 • Próby napięciowe i lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, trasowanie kabli
 • Pomiar sprawności i diagnostyka zestawów pompowych (autoryzacja POWEN)
 • Pomiary drgań łożysk