Firma ELPRO-7 posiada upoważnienie rzeczoznawcy.

W październiku 2010r Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach nadał upoważnienie firmie ELPRO-7 do wykonywania badań i opinii w sprawie BHP, prowadzenia ruchu, specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie maszyn wyciągowych.

 

powrót